Een oase voor Rust, Ruimte en Relatie

Wat is 'zielzorg' en wat 'schiet je ermee op'? 

Zielzorg, de cura animarum zoals het zo mooi heet in het latijn, hoort het hart te zijn van het pastoraat. Dat is niet zo verrassend, want als een mens geen bezieling meer heeft, waarom kom je dan 's morgens je bed nog uit? Vooral als je ziek bent of veel tegenslagen te verwerken hebt, maar ook als je alles hebt bereikt wat je ooit zou kunnen bereiken en dus niets meer te wensen hebt....wat heeft het dan allemaal nog voor zin? Jezus zegt over het laatste: "Wat baat het de mens als hij de wereld wint, maar schade lijdt aan zijn ziel?" (matt.16,26)

Wij worden altijd bezield door iemand buiten onszelf. We hebben de ander nodig om dichter bij onszelf te komen, bij wat ons beweegt - en komen daarmee ook dichter bij God. Het lijkt vreemd, maar vaak vinden ons diepste zelf pas als we in een crisis geraken. Elke nood lijkt een uitnodiging om af te dalen in een diepere laag van je ziel. Mensen die zich in een crisis in de diepte van hun ziel laten afzakken, worden mild en wijs - het verdriet is er nog wel, maar ze beseffen (vaak met hulp van een zielzorger) dat ze veel meer 'zijn' en hebben dan wat ze zijn verloren. 

Het woord crisis betekent niet voor niets 'loutering'. Het 'zwarte gat' van de crisis kan een genadevolle gave worden - als we zelf de diepte in gaan, ons durven laten vallen. Maar ja, dat is niet makkelijk, gewend als we zijn aan het 'vertrouwde', aan wat 'normaal' is in ons dagelijks leven. Aan de mensen om ons heen..... totdat zij wegvallen of zich iets voordoet dat ons dagelijks leven totaal door elkaar gooit.

Waar een hulpverlener vaak naar herstel zoekt van de oude situatie, zien wij in een crisis altijd de belofte van iets nieuws. Elke crisis is een kans. We besparen ons een hoop frustratie en verdriet als we, met de Bijbel in de hand, het leven gaan zien zoals het is: een leerschool waarin we door God de Vader, soms hardhandig maar altijd vol liefde, worden gevormd tot hoe Hij ons bedoeld heeft! We zouden God eigenlijk meer mogen danken voor problemen, want zonder dat zouden we nooit dichterbij Hem komen. God is niet de pleister op onze wonden - Hij is IN de wond.

Begeleiding en zielzorg

De persoonsgerichte begeleiding in en vanuit de Johannesheerd bestaat o.a. uit het aanbieden van:
 begeleiding bij:
       - Leven in relatie met jezelf, met God en met de naaste
     - Hoogsensitiviteit (als gave) en lastendragen
     - Ontdekking van de eigen identiteit & talent
     - Levens- en relatieproblemen
     - Blokkades
     - Burn-out

 begeleiding van gezinnen:
     - Opvoedingsvragen die niet medisch gerelateerd zijn
     - Bevorderen van de natuurlijke band tussen ouders en kinderen
     - Onderricht en voorlichting over ergonomisch dragen
    

Begeleiding is mogelijk op de volgende manier:

U verblijft 24, 48 of 72 uur in een gastenkamer in de gemeenschap. Gedurende die tijd heeft u begeleidingsgesprekken (± 3 uur per dag) en krijgt u huiswerk (± 3 uur per dag), daarnaast heeft u ruimschoots de gelegenheid voor gebed en voor en wandeling in de mooie omgeving van Lomm. 

Intensieve persoonsgerichte zorg wordt niet enkel ingezet om een nieuw begin of een herstel na ziekte te bevorderen, maar ook voor (schijnbaar) normale, grote of kleinere moeilijkheden in het dagelijks leven.

Met behulp van deze begeleiding, willen wij niet enkel helpen gebeurtenissen uit het persoonlijk verleden te verwerken, maar ook een manier te vinden, waarmee verborgen gaven en talenten kunnen worden ontdekt om vervolgens te kunnen worden ingezet in het persoonlijk leven, in alle persoonlijke relaties.Door de individuele benadering worden problemen in relatie, gezin, werk en/of school helder in beeld gebracht.

Al naar gelang de vraag die door u wordt voorgelegd, wordt in één of twee kennismakingsgesprekken met u bepaald welk traject het meest aansluit bij uw vraag.

Neemt u voor meer informatie gerust contact op met ons via het contactformulier

Voor prijzen kunt u kijken onder tarieven

Onze gemeenschap is aangesloten bij - hier kunt ook ook recensies lezen van mensen die begeleiding mochten ontvangen.

 Chrhulp